Fasádní lešení

Lešení Layher Blitz

Fasádní rámové lešení se vyznačuje minimálním množstvím dílů pro základní konstrukci. Vyniká jednoduchostí a rychlostí montážr, tuhostí konstrukce.
Šířka 0,7m ,1,09m

Modulové lešení Layher Allround

Univerzální modulové lešení - jednoduše geniální - tuhá konstrukce, neomezené množství kombinací. Standardní šířka: 0,73m, 1,09m, 1,57m, 2,07m, 2,57m, 3,07m a speciální šířky? 0,45m, 1,40m

Oba systémy lze vzájemě kombinovat.

Oba systémy lze doplnit o mnoho prvků jako jsou hliníkové lávky až 10m dlouhé komínové lešení, schodiště či lešení na šikmé střechy, také možnost zastřešení celého objektu.

Výhody:

 • bezpečnost
 • spolehlivost
 • rychlost

Založení lešení a montáž přízemní části

Položte zábradlí podél fasády. Konce zábradlí označí umístění rámů, jakékoliv délkové přizpůsobení je vidět bez potřeby měření.

Rozložte patky na podkladní prkna nebo fošny.

Nasuňte spodní U-příčník na patky ve výstupním poli a uložte podlahu.

Postavte první dva svislé rámy a spojte je zábradlím.
Montáž začínejte v nejvyšším bodě terénu.

Umístěním patky do středu podkladního prkna zajistíte rovnoměrné roznesení zatížení

Čím silnější a tužší je podkladní prknu (fošna), tím lepší je roznesení zatížení

Uložte podlahy na první dva svislé rámy

Použijte vodováhu k ustavení rámu v podélném i příčném směru.
Osadtě podélník v poli úhlopříčného ztužení.

Osadtě úhlopříčné ztužidlo a srovnejte rámy do svislice.

Otvory na svislých trubkách rámů (pouze u EURO rámů) umožňují svislé vyrovnání bez měření také i při další montáži.

Na jedno úhlopříčné ztužidlo nepřiřazujte více než 5 polí.

Montáž dalších polí a pater

Pokračujte montáží dalších polí:

 • Osaďtě rámy na patky
 • Osaďtě zábradlí
 • Osaďtě podlahy

Vyrovnejte montovaná pole lešení podle prvního (již vyrovnaného) pole.

Montáž dalších pater začněte od prvního pole:

 • Osaďte rámy
 • Osaďtě zábradlí
 • Osaďtě podlahy
 • Osaďtě zařážky u podlahy
 • Osaďtě úhlopříčná ztužidla a lešení vyrovnejte

Ve výstupním poli osaďte podlahové dílce s otevíratelnými poklopy a žebříky.

Po smontování prvního patra lešení zakotvěte, ne výše než ve 4m.

Počet a umístění kotev musí odpovídat montážním schématům nebo musí být podle konkrétního statického výpočtu.

Při montáži a demontáži lešení musí být pracovnící chráněni proti pádu z výšky.

V posledním patře osaďte zábradelní sloupky, zábradelní nosníky a ochranu volného okraje sestávající ze 3 prvků - horní tyče zábradlí, střední tyče zábradlí a zarážky u podlahy.

Lešení demontujte v obráceném pořadí v souladu s výše uvedenými pravidly.

Obzvláště zajistěte, aby se úhlopříčné ztužení a kotvení odstranili pouze tehdy, když je zajištěna stabilita lešení.